Vai trò của Mangan trong cơ thể

Mangan có một vài tác dụng sinh hóa, tương tác với chuyển hóa của đường và calci. Nếu thiếu nó (điều này hiếm) thì cần phải điều chỉnh. Ngược lại, nếu dùng quá dư thừa sẽ nguy hiểm. Mangan có nhiều nhất ở trong xương, gan, thận. Vai trò của Mangan trong cơ thể người […]

Đọc thêm